Informacje

kto?
Radykalna Akcja Twórcza RAT jest nieformalną grupą podejmującą sporadycznie działania i incjatywy o charakterze artystyczno - wywrotowym. Celem akcji jest ingerencja w strukture tkanki miejskiej.
Szczególnym upodobaniem cieszą sie bilbordy które z narzedzi propagandy zmieniane są w osobisty komentarz. Produkcje mają charakter niekomercyjny.
 
36
dlaczego?
Otaczająca rzeczywistość skłania do działania.
Wsród medialnego bełkotu promującego konsumpcyjny styl życia,
w którym nie ma czasu na myślenie, założeniem prac R.A.T.'u jest choć
chwila refleksji nad otaczającym nas światem.
Ważnym czynnikiem jest również satysfakcja podczas wymyślania,
przygotowywania i wychodzenia z gotowymi materiałami na miasto.
za co?
Wszystkie prace wykonywane są dzięki własnym nakładom finansowym.
serwis
Standardowo kampanie reklamowe zaczynają się pierwszego, a kończą dwudziestego ósmego dnia każdego miesiąca. Niemniej jednak istnieje możliwość realizacji kampanii dłuższych lub krótszych według indywidualnych potrzeb klienta.
Szybkie i solidne działanie ekip serwisowych sprawia, że wyklejenie plakatów papierowych i montaż winylowych może trwać 24 godziny dla wszystkich kampanii w całej Polsce.
Dodatkowo oferujemy możliwość zmiany instalacji plakatów w trakcie kampanii (czas wykonania do 24 godzin). Pozwala to na sprawną realizację np. kampanii teaserowych. Realizujemy również niestandardowe formy ekspozycji, np. zamieszczanie dodatkowych elementów na plakacie, czy też na samym nośniku.
kontrola jakości ekspozycji
Ekspozycja kampanii podlega stałej i systematycznej kontroli. Przez cały czas trwania kampanii, cztery razy w tygodniu sprawdzana jest jakość ekspozycji i stan oświetlenia na każdym ekranie. Pozwala to na natychmiastową interwencję w przypadku ewentualnych uszkodzeń
czy awarii.
obsługa
Wszelkie uszkodzenia są naprawiane w ciągu 6 godzin w przypadku plakatów papierowych i winylowych w 8 największych aglomeracjach (Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Śląsk, Kraków) oraz 12 godzin
w pozostałych miastach należących do sieci. 
chcesz pomóc?
Jeśli planujesz/zrobiłeś podobną akcję i udokumentowałeś ją (zdjęcia)
to podeślij  razem z informacją gdzie i kiedy miało to miejsce.
Info znajdzie się na stronie.
kontakt
rat@bzzz.net